• SK-Group (Slovensko)
  • SK-Group (UK English)
  • SK-Group (US English)
  • SK-Group (Deutch)
  • SK-Group (Aut.)
  • SK-Group (Italiano)
  • SK-Group (France)
Sk2 Sk3 Sk4 Sk5

Poglejte tudi ...

Družbena odgovornost

Zavedamo se, da delujemo v soodvisni družbi, kjer imamo poleg ustvarjanja dobička tudi odgovornost do zaposlenih, poslovnih partnerjev, skupnosti in okolja.

Ustvarjanje kakovostnih medčloveških odnosov

Spodbujamo inovativnost ter profesionalni in osebnostni razvoj zaposlenih. Z vključevanjem novih tehnologij zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih ter redno spremljamo in zmanjšujemo negativne vplive na zdravje zaposlenih.

Varstvo okolja

Upoštevamo zakonske predpise iz varstva okolja. Sistematično spremljamo in zmanjšujemo izpuste v okolje, ločujemo odpadke, skrbimo za racionalno rabo energije in se preusmerjamo na obnovljive energetske vire. Podjetje je pridobilo certifikat ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem).

Spodbujanje kulturne dejavnosti

Radi prisluhnemo in pomagamo lokalnemu okolju pri izvajanju športnih in kulturnih dejavnosti.


    pihalni orkester   

 


Pravno obvestilo     |     Prodajni pogoji     |     Kontakt

Škrlj d.o.o. Batuje 90, 5262 Črniče, Slovenija, tel.: +386 5 364 35 00, fax.: +386 5 364 35 25 e-mail: sk (at) sk-skrlj.com

© 2017 Škrlj d.o.o.