• SK-Group (Slovensko)
  • SK-Group (UK English)
  • SK-Group (US English)
  • SK-Group (Deutch)
  • SK-Group (Aut.)
  • SK-Group (Italiano)
  • SK-Group (France)
Podjetje1 Podjetje2 Podjetje3

Poglejte tudi ...

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Zakaj si postavljaš tako visoka merila?
Da jih lahko presežem.

V podjetju Škrlj d.o.o. se zavedamo, da je kakovost poslovanja ključni element pri graditvi uspešnosti podjetja. Zato je usmeritev našega podjetja:

  • kupcem ponuditi odličnost na najbolj ekonomičen način, s stalnim ugotavljanjem in spoštovanjem njihovih pričakovanj in želja, s stalnim zmanjševanjem stroškov, z iskanjem in izrabljanjem notranjih rezerv in vključevanjem vseh zaposlenih v doseganje postavljenih ciljev;
  • razvijati, proizvajati in tržiti proizvode, ki bodo izdelani v skladu z domačimi in mednarodnimi standardi, na ekonomičen način, s čim bolj racionalno rabo delovnega časa, surovin, polizdelkov in energije;
  • razvijati proizvode in procese na način, ki bo v najmanjši možni meri povzročal vplive na okolje, upoštevajoč zakonsko določene zahteve. Tako bomo zmanjševali vplive, ki jih povzročamo s porabo surovin in energentov, odpadki in odpadnimi vodami ter emisijami v zrak in hrupom.

Le s stalnimi izboljšavami tako kakovosti proizvodov kot tudi notranje urejenosti in organiziranosti podjetja pa bomo lahko dosegli planirano rast podjetja, povečanje konkurenčnosti, obstoj na trgu, zadovoljstvo zaposlenih in lastnikov ter okolja v katerem delujemo.

Naš cilj so zadovoljni kupci in lastniki.
Naša moč so ustvarjalni in zadovoljni zaposleni in stalne izboljšave sistema vodenja kakovosti.
Naša usmeritev je razvoj in krepitev blagovne znamke SK Group s kakovostnimi proizvodi.
Naša konkurenčna prednost je razvoj novih proizvodov, zniževanje stroškov ter povečevanje produktivnosti.
Naša priložnost je partnerski odnos z dobavitelji.


Pravno obvestilo     |     Prodajni pogoji     |     Kontakt

Škrlj d.o.o. Batuje 90, 5262 Črniče, Slovenija, tel.: +386 5 364 35 00, fax.: +386 5 364 35 25 e-mail: sk (at) sk-skrlj.com

© 2017 Škrlj d.o.o.