Blog posts of '2017' 'september'

Izdelaj 3D model kleti

Google SketchUp je prosto dostopna programska oprema, ki se uporablja za risanje in vizualizacijo 3D modelov. S programom lahko sami narišete prostor izbranih dimenzij in v njem poljubno razporejate 3D modele objektov. Izdelek si lahko nato v 3D pogledu ogledate iz različnih zornih kotov in s tem ...

Mobilne posode TFM

Vertikalne cilindrične posode izvedene kot mobilne enote. Izvedba je odvisna od zahtev tehnologije in kupca. Izdelamo posode za uporabo pod atmosferskim tlakom ali tlačne posode (od –1 do 10 bar).

Posode po naročilu opremimo s hladilnim/grelnim sistemom, izolacijo ter zunanjim izolacijskim plaščem...

Posode s temperiranjem TFP

Dvoplaščne posode (duplikatorji) za shranjevanje in pripravo produkta. Izdelujemo posode za uporabo pod atmosferskim tlakom in tlačne posode (razpon tlaka od –1 do 10 bar).

Vzpostavljen sistem za segrevanje ali ohlajanje produkta (lasersko varjene hladilno-grelne površine, dvojni plašč z usmerjeval...

Vertikalne posode TFV

Vertikalne cilindrične posode za shranjevanje in pripravo produkta. Izvedba je odvisna od zahtev tehnologije in kupca. Izdelamo posode za uporabo pod atmosferskim tlakom ali tlačne posode (razpon tlaka od –1 do 10 bar).  Posode so lahko delno ali v celoti izolirane.


Glavne skupine posod TFV glede...

Dokumentacija in kontrolni postopki

Tehnična dokumentacija

Pri farmacevtskih projektih je sledljivost materialov in uporabljenih tehnoloških postopkov zelo pomembna. Materiali morajo biti opremljeni z ustreznimi certifikati, vsi postopki morajo biti izvedeni v skladu s standardi ter dosledno dokumentirani. Zato v podjetju veliko vlag...

Posode za farmacevtsko industrijo

Razvijamo in proizvajamo razne vrste procesnih posod, ki so prilagojene tehnološkem procesu in uporabniškim zahtevam naročnika: atmosferske ali tlačne posode v vertikalni in horizontalni izvedbi, mobilne posode, enoplaščne ali večplaščne posode z izolacijo, posode s temperaturno regulacijo.

Oprem...

Posode, silosi in rezervoarji

Konstruiramo in izdelujemo atmosferske in tlačne posode po željah in zahtevah kupca:

  • posode za kemično industrijo
  • silosi za shranjevanje sipkih materialov (žito, moka ipd.)
  • posode za skladiščenje odpadnih snovi
  • rezervoarji za shranjevanje tekočin

Pri izdelavi uporabljamo visoko kakovostna n...

Posode in druga oprema po naročilu

Najboljše rešitve za različne industrijske panoge

Imamo znanje, izkušnje in tehnično opremo. Razpolagamo z modernimi tehnologijami, smo inovativni in prilagodljivi. Pripravljeni smo na nove izzive, ki se vsakodnevno porajajo na tržišču.

...

Mikropivovarne

MB2 / MB3 / MB4 / MB5

Izdelujemo mikropivovarne v različnih konfiguracijah. Nazivna kapaciteta je 40 HL, vendar pa je dejanska zmogljivost varilnice odvisna od tega kakšno pivo in koliko različnih vrst piva želite variti, predvsem pa od števila razpoložljivih posod za fermentacijo in zorenje.

...

Kompaktne varilnice BH2

BH2 10 / BH2 20 / BH2 25

Varilnica BH2 je sestav dveh posod, ki ju v kompaktno enoto povezuje pohodni podest s stopnicami. Centralno nameščen podest omogoča varen dostop do vseh delovnih površin in priključkov ter hkrati zagotavlja dober pregled nad potekom celotnega varilnega procesa. Prednost kom...