Posode za vodo

Poraba vode v pivovarstvu je dokaj velika. V prvi vrsti je voda pomembna sestavina piva, nujno potrebna pa je tudi za sam tehnološki proces (hlajenje, segrevanje) ter za pranje opreme in prostorov.

Zato je pomembno, da se tudi priprave vode lotimo načrtno. Namenske posode za pripravo in shranjevanje vode omogočajo učinkovitejše delo in varčno porabo energije. Sistem segrevanja vode lahko izvedemo tako, da se za segrevanje vode koristi odvečna toplota, ki se ustvarja v procesu varjenja. Pri izoliranih posodah so toplotne izgube minimalne.


V podjetju Škrj d.o.o. izdelujemo posode za pripravo in shranjevanje hladne in tople vode. Posode so dvoplaščne in izolirane. Lahko jih povežemo z varilnico ter tako pridobivamo podatke o aktualni temperaturi in nastavljamo ciljno temperaturo kar preko skupnega krmilnika.

posoda za vodoPosode za toplo vodo

Posode so namenjene shranjevanju ter po potrebi dogrevanju tople vode, ki jo potrebujete za varilni proces.

Posode so opremljene z grelnim plaščem (pillow plate) v cilindričnem delu posode in/ali v območju podnice. Izvedba omogoča, da lahko posamezne grelne cone regulirate neodvisno. Posodo lahko povežemo v sistem varilnice, tako da vodo segrevamo s koriščenjem odvečne toplote, ki se v varilnem procesu proizvaja med hlajenjem pivine.

Posode za hladno vodo

Posode so namenjene hlajenju in shranjevanju mrzle vode, ki jo potrebujete za varilni proces.

Med pretakanjem skozi ploščni toplotni izmenjevalec mrzla voda ohlaja pivino. Odvečna topota, ki se v tem procesu ustvarja, se prenaša v vodo in jo tako segreva. Topla voda se nato shranjuje v posodi za toplo vodo. Na ta način varčujemo z energijo in vodo.

pojdi na izbiro