Družbena odgovornost

Ustvarjanje kakovostnih medčloveških odnosov

Zavedamo se, da delujemo v soodvisni družbi, kjer imamo poleg ustvarjanja dobička tudi odgovornost do zaposlenih, poslovnih partnerjev, skupnosti in okolja. Spodbujamo inovativnost ter profesionalni in osebnostni razvoj zaposlenih. Z vključevanjem novih tehnologij zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih ter redno spremljamo in zmanjšujemo negativne vplive na zdravje zaposlenih.

Varstvo okolja

Upoštevamo zakonske predpise iz varstva okolja. Sistematično spremljamo in zmanjšujemo izpuste v okolje, ločujemo odpadke, skrbimo za racionalno rabo energije in se preusmerjamo na obnovljive energetske vire. Podjetje je leta 2010 pridobilo certifikat ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem).

Ker se zavedamo pomembnosti varovanja okolja, sistematično zmanjšujemo rabo energije v objektih, kjer delujemo. S tem namenom smo na proizvodnih objektih postavili dve sončni elektrarni, s katerima letno proizvedemo 360 MWh električne energije, kar predstavlja dobro tretjino porabe podjetja Škrlj d.o.o.

Škrlj plant

Soldin plant

skrlj plant
plant
sonceSpodbujanje kulturne dejavnosti

Radi prisluhnemo in pomagamo lokalnemu okolju pri izvajanju športnih in kulturnih dejavnosti. Ponosni smo, da smo lahko podporniki uspešnega pihalnega orkestra iz Vrhpolja pri Vipavi.

Pihalni orkester Vrhpolje

pihalni orkester vrhpolje