Blog

Mobilne posode TFM

Vertikalne cilindrične posode izvedene kot mobilne enote. Izvedba je odvisna od zahtev tehnologije in kupca. Izdelamo posode za uporabo pod atmosferskim tlakom ali tlačne posode (od –1 do 10 bar).

Posode po naročilu opremimo s hladilnim/grelnim sistemom, izolacijo ter zunanjim izolacijskim plaščem...

Posode s temperiranjem TFP

Dvoplaščne posode (duplikatorji) za shranjevanje in pripravo produkta. Izdelujemo posode za uporabo pod atmosferskim tlakom in tlačne posode (razpon tlaka od –1 do 10 bar).

Vzpostavljen sistem za segrevanje ali ohlajanje produkta (lasersko varjene hladilno-grelne površine, dvojni plašč z usmerjeval...

Vertikalne posode TFV

Vertikalne cilindrične posode za shranjevanje in pripravo produkta. Izvedba je odvisna od zahtev tehnologije in kupca. Izdelamo posode za uporabo pod atmosferskim tlakom ali tlačne posode (razpon tlaka od –1 do 10 bar).  Posode so lahko delno ali v celoti izolirane.


Glavne skupine posod TFV glede...

Dokumentacija in kontrolni postopki

Tehnična dokumentacija

Pri farmacevtskih projektih je sledljivost materialov in uporabljenih tehnoloških postopkov zelo pomembna. Materiali morajo biti opremljeni z ustreznimi certifikati, vsi postopki morajo biti izvedeni v skladu s standardi ter dosledno dokumentirani. Zato v podjetju veliko vlag...

Posode za farmacevtsko industrijo

Razvijamo in proizvajamo razne vrste procesnih posod, ki so prilagojene tehnološkem procesu in uporabniškim zahtevam naročnika: atmosferske ali tlačne posode v vertikalni in horizontalni izvedbi, mobilne posode, enoplaščne ali večplaščne posode z izolacijo, posode s temperaturno regulacijo.

Oprem...